Assessoria Fiscal

Sayol Assessors

Asesoría fiscal A Badalona

Els nostres assessors fiscals t’ajudaran amb tots els tràmits relacionats amb l’Agència Tributària.

Gestionem i presentem tot tipus d’impostos.

  • Liquidació d’impostos
  • Declaració de l’impost sobre la Renda
  • Impost de societats
  • Representació en inspeccions tributàries
  • Recursos abans l’Agència Tributària
  • Declaració de la Renda a estrangers no residents
  • Gestió d’altes i baixes d’autònoms
  • Règims especials (CB, Associacions, Fundacions…)
  • Informes d’estats financers
  • Procediments tributari
  • Atenció de requeriments, recursos i reclamacions davant gestió tributària
  • Inspeccions fiscals

Assessoraments personalitzats complint amb les expectatives dels nostres clients.

Liquidació d'impostos

Liquidació d'impostos trimestrals com l'IVA, l'IRPF, l'impost de societats, etc.

Declaració de l'impost sobre la Renda

Analitzem i estudiem el teu cas per a confeccionar l'impost sobre la renda de manera que sigui més beneficiós per a tu.

Impost de societats

Analitzem i estudiem el teu cas per a confeccionar l'impost sobre la renda de manera que sigui més beneficiós per a tu.

Recursos abans l'Agència Tributària

Analitzem i estudiem el teu cas per a confeccionar l'impost sobre la renda de manera que sigui més beneficiós per a tu..

Recursos antes la Agencia Tributaria

Analizamos y estudiamos tu caso para confeccionar el impuesto sobre la renta de forma que sea más beneficioso para ti.

Declaració de la Renda a estrangers no residents

Analitzem i estudiem el teu cas per a confeccionar l'impost sobre la renda de manera que sigui més beneficiós per a tu.

Tramitis de posada en marxa per a autònoms i pimes

Ens encarreguem de tramitar tots els documents necessaris perquè puguis començar la teva activitat com més aviat millor, tant si ets autònom com una petita empresa.

Règims especials

CB, Associacions, Fundacions...

Informes d'estats financers

Procediments tributaris

Atenció de requeriments, recursos i reclamacions davant gestió tributària

Inspeccions fiscals

Procediments Tributaris

En l’especialitat de procediment tributari, proporcionem els següents serveis:

 • Comprovacions en gestió tributaria.
 • Ajornaments, fraccionaments i compensacions de deutes.
 • Inspeccions fiscals
 • Atenció de requeriments
 • Recursos i reclamacions en via administrativa.
 • Expedients Comprovacions de valor.

Assessorament Fiscal

A més, en l’àmbit d‘especialitzacions en matèria fiscal, ens encarreguem de realitzar:

 • Planificació fiscal.
 • Operacions de reestructuració empresarial: fusions, escissions, canvi de valors i aportacions no dineràries
 • Gestió de grups empresarials: estructura hòlding, consolidació 
 • Fiscalitat internacional.
 • Auditories fiscals d’entitats (due Dilligence)

SERVEIS D'ASSESSORIA FISCAL

El nostre servei d’Assessoria Fiscal a Badalona ofereix els següents serveis per a l’assessorament de gestió fiscal.

Confecció anàlisi d'estats financers, emissió d'informes a partir dels estats comptables

Planning fiscal i enquadrament tributari del contribuent

Confecció de declaracions tributàries: IVA, societats, IRPF, no residents, censos, impostos especials, duanes, IAE

Presentacions telemàtiques

Règims especials (Fundacions, Associacions, Agències de Viatges, Immobiliari)

Impost sobre Successions i Donacions

Impost sobre Transmissions Patrimonials

Estudi i Implementació de la política fiscal i planificació de les operacions

Resolució de consultes tributàries