Blog

Els Diferents Contractes Laborals Que Existeixen

Una de les preguntes més freqüents que se li sol plantejar a qualsevol assessoria laboral a Mataró tracta sobre els tipus de contractes laborals que queden recollits en la nostra legislació laboral.

L’assessorament en aquest sentit pot resultar clau tant per a la productivitat d’una empresa com per a complir amb la legislació vigent en aquesta matèria. Així que et fem una pregunta des de la nostra assessoria laboral de Mataró:

Coneixes els diferents tipus de contractes que existeixen a Espanya? Si vols saber més sobre aquesta matèria, continua llegint aquesta entrada.

1.- Contracte indefinit. En aquest contracte no existeix límit temporal quant a la prestació de serveis per part del treballador ni durada d’aquest.

Aquest tipus de contracte bonifica a determinades empreses amb l’objectiu que realitzin contractacions de treballadors per temps indefinit, sempre que l’entitat no tingui cap deute amb la Seguretat Social o Hisenda.

2.- Contracte temporal. La durada màxima que podrà concertar l’empresa amb el treballador sota aquest tipus de contracte són 3 anys, encara que aquest termini temporal pot ser augmentat per conveni col·lectiu.

Sota aquesta modalitat es troben dividits els següents contractes:

– Contracte per obra o servei determinat. – Contracte eventual per circumstàncies de la producció.

– Contracte d’interinitat.

3.- Contracte de formació. Amb aquest contracte es busca la qualificació professional del treballador en una empresa. Per a poder acollir-se a aquest contracte, el treballador ha de tenir en 16 i 25 anys d’edat, i no tenir qualificació reconeguda de caràcter professional.

4.- Contracte en pràctiques. Amb aquest contracte es garanteix un període de pràctiques en una empresa d’un professional en relació al seu nivell d’estudis. Aquest contracte haurà de tenir una durada entre 6 mesos i 2 anys com a màxim.

Si necessites el millor assessorament per a la teva empresa amb una atenció integral i personalitzada pots comptar des d’ara mateix amb els nostres serveis en Sayol Assessors.