Altres Serveis

Altres Serveis De Sayol Assessors

A part dels serveis d’assessoria esmentats en les altres seccions també oferim els següents serveis:

  • Comunitats de propietaris
  • Recruitment
  • Outsourcing
  • Management
  • Plusvàlues
  • Registre i cambra de la propietat
  • Tramitació acceptació d’herències
  • Tramitació documental Generalitat de Catalunya

SERVEIS DE COMUNITAT DE PROPIETARIS

Gestió de les obligacions fiscals de la comunitat

Gestió de pagaments a proveïdores i industrials ordenades per la junta

Gestió de sinistres enfront de la companyia d’assegurances.

Gestió de petites i grans reparacions

Gestió i control del lloguer de titularitat comunitària

Seguiment i control de les obres a efectuar

Gestió de conservació i manteniment de la comunita

Elaboració de pressupostos i comptes anuals amb tots els justificants de pagament realitzats

Declaracions fiscals de la Comunitat de Propietaris/as

Convocació de Juntes extraordinàries i ordinàries

Execució dels acords adoptats en les juntes

Gestió puntual de la morositat i reclamació judicial

Reunions i assemblees a la sala de juntes de la nostra oficina o en la pròpia finca

Gestió del llibre de l'edifici

Assessorament referent a propietat horitzontal, arrendaments Urbans, impostos, taxes, Inspeccions Tècniques (ITE, REBT, etc...)

Procurar advocat, Arquitecte o Aparellador per a quants dictàmens es requereixin

Confecció i registre en el llibre d'actes

Custòdia d'actes i resto documents oficials i contractes de la Comunitat

Constitució de comunitats així com Elaboració d'Estatuts i Normes de Règim interior

Protecció de dades de la Comunitat

Certificat digital i descàrrega de notificacions

Gestió de cobraments de quotes mensuals o trimestrals establertes per la Junta mitjançant domiciliació bancària o en el propi despatx de l'Administrador.

Supervisió dels contractes de manteniment subscrits per la Comunitat i optimització si escau dels mateixos respecte a qualitat / preu conjuntament amb la junta rectora